15 NiSAN
     


SALON A SALON B SALON C

BAP - Sertifikasyon Kursu
BAP Masterclass in Bipolar Disorders
Part I

AÇILIŞ KONFERANSI
Duygusal Dengesizlik: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitede, Kişilik Bozukluğunda ve Bipolar Bozuklukta

Philip Asherson (BAP-İngiltere)

Genel Tıpta ve Psikiyatrik Bozukluklarda Metabolik Sendrom: Doğuştan ya da Çevresel
Duygudurum bozukluklarında metabolik sendromun çocukluk çağı travmaları ile ilişkisi
Sermin Kesebir
Şizofreni hastalarında epigenetik mekanizmalar ve DNA metilasyonu
Ümit Sertan Çöpoğlu
Psikotroplar ve metabolik sendrom
Recep Tütüncü
OKB ve metabolik sendrom
Oğuz Karamustafalıoğlu
 

BAP - Sertifikasyon Kursu
BAP Masterclass in Bipolar Disorders
Part II

Kabul ve Kararlılık Terapisi (KKT) ve Klinik Uygulamaları
Anksiyete bozukluklarında KKT
Sevinç Ulusoy
Depresyonda KKT
Emrah Karadere
Şizofrenide KKT
Yasir Şafak
Bağımlılık durumlarında KKT
Başak Demirel
Psikopatolojinin ötesi, diğer ilişkili durumlarda KKT
Hasan T. Karatepe
 
 
Erişkin DEHB’da Tanı, Komorbite ve Tedavilere Güncel Yaklaşımların Değerlendirilmesi
Klinikte tanı olarak konmama sebepleri ile DEHB

Murat Semiz
Bağımlılık yapıcı bozukluklar ve DEHB
Fatih Canan
Güncel kılavuzlar eşliğinde erişkin DEHB tedavisi
Abdullah Akpınar
DEHB tedavisinde ilaç tedavisi dışı yaklaşımlar
Uğur Çakır
Psikiyatrik Aciller
Yeni nesil madde bağımlılığı
Ümit Kaldırım
Bonzai’de ölüme giden süreç: farmakokinetik ve farmakodinami
Abdullah Bolu
Acil servis çalışanlarında madde bağımlılığı ve özkıyım riski
Yusuf Emrah Eyi
Acil serviste psikiyatrik hasta yönetimi
Murat Durusu