16 NiSAN
     


SALON A SALON B SALON C
Nörobilim ve Psikoterapinin Buluşması
Psikodinamik psikoterapi modelleri ve nörobilim
Serhat Çıtak
Bilişsel psikoterapi modelleri ve nörobilim
Hakan Türkçapar
Empatinin nörobiyolojisi
Kemal Sayar

 

 

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Güncel Konular
Disosiyasyon ve travma
Cemil Çelik
Dünden bugüne TSSB’da nörogörüntüleme bulguları, konu ile ilgili güncel çalışmalar
Abdullah Bolu
TSSB’da güncel biyokimyasal bulguların değerlendirilmesi
Süleyman Akarsu
TSSB'nun bilinmeyen yüzü; travmatik beyin hasarı
Taner Öznur
 
Ergenlerde Bağımlılık: Yeni Gelişmeler
Bağımlılık psikofarmakolojisi
Aykut Özden
Bonzai kullanımı
Zeki Yüncü
Teknoloji bağımlılığı
Sarper Taşkıran
Nikotin ve alkol bağımlılığı
Gül Karaçetin
Ergenlerde madde kullanımında psikososyal yaklaşımlar
Özden Ş. Üneri
Şizofreninin İhmal Edilmiş Yönleri: Negatif Belirtiler
Hayvan modelleri ve yeni tedavi yaklaşımları
Joanna Neill (BAP-İngiltere)
Negatif belirtiler, bilişsel işlevler ve hipokampüs disfonksiyonu
Yuan Hwa Chou (AsCNP-Tayvan)
Negatif belirtilerin tedavisi: son RKÇ sonuçlarının gözden geçirilmesi, psikososyal ve farmakolojik yaklaşımların değerlendirilmesi
Peter Haddad (BAP-İngiltere)
 

 

Yeni Bağımlılıklar
Eski ilaçlar ve yeni bağımlılıklar (steroidler, pregabalin ve ötesi)
Osman Yıldırım
Akıllı telefon, sosyal medya ve oyun bağımlılıkları
Kadir Demirci
İnternet bağımlılığı
Kerem Şenol Çoşkun
Gıda ve yeme bağımlılıkları
Kadir Karakuş
Sıradışı bağımlılıklar (egzersiz, pornografi)
Ahmet Hakkı Aşık

 
DEHB'de İlaç Tedavisinin Uzun Süreli Etkileri ve İlaç Tedavilerinin Yan Etkileri
Jan K. Buitelaar (Hollanda)

 

Bütün Yönleriyle Şizofrenide Tedaviye Dirençç
Ultra-dirençli şizofreni: yeni bir kavram mı, tedavi güçlüğünün farkedilişi mi?
Serdar Dursun (TAP-CCNP-Kanada)
Şizofrenide negatif ve pozitif belirtiler: terapötik öncelikte kayma mı var?
Köksal Alptekin
Klozafobi: şizofreni tedavisinde klozapin yazma korkusu gerçek mi, abartılı mı?
Mesut Çetin
Klozapin de yetmezse sonraki adım ne olmalı?
Elif Anıl Yağcıoğlu
 
Psikiyatrik Tedavilerde Son Gelişmeler
Bipolar bozukluk nörobiyolojisi ve tedavisinde son gelişmeler
Nicol Ferrier (BAP-İngiltere)
Depresyon tedavisinde son gelişmeler
Hamish McAllister Williams (BAP-UK)
Alkol kullanım bozukluğu: araştırmadan klinik uygulamaya
Wolfgang Sommer (Almanya)
DEHB'nda son gelişmeler
Philip Asherson (BAP-İngiltere)

 

Perinatal Dönemde Görülen Depresif Bozukluklara Multidisipliner Yaklaşım
Gebelik ve doğum sonrası depresyonunun klinik seyri
Ahmet Bülent Yazıcı
Gebelik depresyonu tedavisinde transkranyal magnetik stimülasyon uygulamaları
Hakan Balıbey
Kadın doğum uzmanı gözüyle gebelik depresyonu
Hilal Uslu Yuvacı
Doğum sonrası depresyonu olan anneler ve bebekleri
Serhat Nasıroğlu