17 NiSAN
     


SALON A SALON B SALON C
DSM-5’in Temel Dayanakları Ne Denli isabetli?
Alternatif Sınıflandırma Sistemlerinin Geçerlilikleri Nedir?

DSM-5 mi, RDoc mu daha iyi? Psikiyatride Gelecek Tanı Araçları
Serdar Dursun (TAP-CCNP-Kanada)
 

 

Psikiyatride Kişiye Özel İlaç Tedavisi
Psikiyatride farmakogenetik: nörobiyoloji
Işıl Göğcegöz Gül
Depresyonda farmakogenetik uygulamaları
Birim Sungu Talu
Obsesif kompülsif bozuklukta farmakogenetik uygulamaları
Oğuz Tan
 

Bir DEHB'linin Yaşamındaki Zorluklar
Ergenlikte DEHB, ergenlik şemaları ve intiharları
Sebla Gökçe
DEHB'li bireylerin duygularıyla mücadelesi
Burcu Göksan Yavuz
Okuldaki mimli çocuk
Arzu Önal
DEHB'nda uyku bozuklukları
Savaş Yılmaz

Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Psikofarmakolojik Tedaviler Zararlıdır ve Kullanımından Kaçınılmalıdır.
İddia Eden: Mahmut Bulut
Karşı Görüş: Adrienne Einarson
(Postpartum Support International -Kanada)

Psikiyatrik Bozukluklarda Nöroenflamasyon ve Nörodejenerasyon İlişkileri
Oksidatif stres ve bipolar bozukluklar

Ahmet Ünal
Bipolar bozukluklarda nöroenflamasyon ve nöroendokrin değişiklikler
Murat Erdem
Nöroenflamasyon ve şizofreni
Cemal Kaya
Nöroenflamasyon ve depresyon
Numan Konuk


 
Metabolik Yan Etkiler ve Ötesi
Majör depresyonun metabolik semptomu: sebepler ve sonuçlar
Yasin Bez
Antipsikotik ilaç tedavisinin metabolik yan etkilerinin anlaşılması
Gavin Reynolds (İngiltere)
Tedaviye dirençli şizofreni ve atipik antipsikotik polifarmasisi ve metabolik yan etkiler
Özcan Uzun

Alkol Kullanım Bozukluğu: Araştırmadan Klinik Uygulamaya
Aşırı alkol alımının yatkınlaştırıcı etkenleri ve sonuçları: translasyonel yaklaşım
Theodora Duka (İngiltere)
Alkol kullanım bozukluğu: ayıklık sırasında beyindeki değişiklikler ve naltreksonun etkileri
Andrew Greenshaw (CCNP-Kanada)
Alkolizmde opioiderjik mekanizmalar: kemirgenler ve insanlarda translasyonel çalışmalar
Anita Hansson (Almanya)
İnsan ve hayvan modellerindeki paralel davranışların çalışılmasındaki zorluklar
Dai Stephens (İngiltere)

 
 

Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Bozukluklarda Kardiyovasküler Riskler
Anksiyete bozuklukları
Murad Atmaca
Şizofreni
Alp Üçok
Madde kullanım bozuklukları
Cüneyt Evren
Psikotroplara bağlı metabolik ve kardiyovasküler hastalıklar
Özcan Uzun

 

Psikotropların Mevcut Kategorilerine mi Sadık Kalmalıyız yoksa Nöroloji Bilimine Dayalı Yeni Terminolojiyi mi Benimsemeli miyiz?
Güncel terminolojinin arka planı, avantajları ve dezavantajları
Feyza Arıcıoğlu
Konsept, değerlendirme ve nörobilime dayalı sistem vaadi
Ümit Yaşar
Dönüşüm: anlam karmaşası, zorluklar ve fırsatlar
Hüseyin Günay

 

Marce Society Postpartum Support International, PD Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Grubu
Gebelik yolunda gitmezse...
Gebelik kayıpları ve ruhsal hastalıklar

Zekeriya Yelboğa
Cesur yürek: travmatik doğum yaşantılarına rağmen iyileşmeyi sağlamak
Leslie Butterfield (Postpartum Support International-ABD)
Travmatik doğum sonucunda değişen TSSB
Önder Kavakçı
Gebelik kayıpları ve doğum travmasının iyileştirilmesinde EMDR kullanımı
Barbara Postmontier (Marce Society-ABD)

Biyolojik Psikiyatride Yeni Bir Yaklaşım: Salience
Salience kavramı nedir? Gelişimi ve kapsamı
İsmet Kırpınar
Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar ve Salience
Erdem Deveci
Bilişsel bozukluklar, demans ve Salience
Elif Oral
 

 

Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete ve Duygudurum Bozukluklarının Tedavi Yaklaşımlarında Yenilikler
Çocukluk anksiyete bozukluklarının psikofarmakolojik tedavisinde yenilikler
Ayhan Bilgiç
Çocuk ve ergenlerde katatonik görünümler ve tedavisi
Seher Akbaş
Çocuklarda TSSB tedavisinde güncel gelişmeler
Gonca Çelik
Zıtlaşma ve duygudurum bozuklukları arasında bir köprü olarak yıkıcı duygudurum düzensizliği bozukluğu
Evren Tufan
Okul reddi: değerlendirmeden müdahaleye
Sabri Hergüner