18 NiSAN
     


SALON A SALON B SALON C
Hayat Boyu Uyku Bozuklukları
Çocuklarda uyku bozukluklarında riskli gruplar
Seçil Aydınöz
Çocuklarda uyku bozuklukları ve tedavi yaklaşımları
Hayati Sınır
Hamilelikte ve emzirmede uyku bozuklukları ve tedavi yaklaşımları
Vesile Altınyazar
Yaşlılıkta uyku bozuklukları ve tedavi yaklaşımları
Fatma Özlem Orhan
Anksiyete ve OKB Spektrum Bozukluklarında Güncellemeler
İstifleme bozukluğu: tanı ve güncel tedavi yaklaşımları
Çiçek Hocaoğlu
Görünümü bozan tıbbi durumlarda sosyal anksiyete bozukluğu: DSM kriterine eleştirel bir bakış
Yasin Bez
Tıkınırcasına yeme bozukluğu bir OKB spektrum bozukluğu mudur?
Atila Erol
Anksiyete bozukluklarında terapi mi, ilaç mı?
Medine Yazıcı Güleç
EKT Uygulamasında Güncel Konular
EKT kullanımının adli psikiyatri ile ilgili yönü
İbrahim Balcıoğlu
Gebelikte EKT uygulaması
Armağan Özdemir
Şizofrenide EKT'nin yeri
Cana Aksoy Poyraz
Majör depresyonda EKT'nin etki mekanizması ile ilgili varsayımlardan biri: nöroaktif steroidler
Şenol Turan

 

 
Verilerle İlaç Kullanımıı
Cengiz Başoğlu
Nazan Aydın
Mesil Aksoy (Sağlık Bakanlığı Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi)
Her Yönüyle Transkraniyal Manyetik Stimülasyon
TMS: daha iyi ruh sağlığı için yeni kuşak tedaviler
Murat Semiz
TMS tedavisinde klinik endikasyonlar
Gökben Hızlı Sayar
TMS hasta seçimi, yan etkiler ve güvenlik
Eylem Özten
TMS ne yapar, etki mekanizması, üstünlüğü
Onur Durmaz
SÖZEL SUNUMLAR I SÖZEL SUNUMLAR 2 SÖZEL SUNUMLAR 3
Standard Meta-analizlerin ve Network Meta-analizlerin Psikofarmakolojiye Potansiyel Katkıları ve Riskleri
Standart meta-analiz ve network meta-analiz nedir?
Ayşegül Yıldız
İddia Eden: Network meta-analizlerin standard meta-analizlere göre psikofarmakolojiye potansiyel katkıları daha fazla, riskleri ise daha azdır.
Selim Kılıç
Karşı Görüş: Standard meta-analizlerin network meta-analizlere göre psikofarmakolojiye potansiyel katkıları daha fazla, riskleri ise daha azdır.
Cengizhan Açıkel
 
Çocuk ve Ergenlerde Bir Psikiyatrik Bozukluktan Diğerine Boyutsal Yönüyle İrritabilite
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve irritabilite
Aynur Akay
Bipolar bozukluklar ve irritabilite
Neslihan İnal Emiroğlu
Yıkıcı duygudurum düzenleme bozukluğu ve kronik irritabilite
Sevay Alşen
Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Bozukluklarda Tedavilerde Yenilikler
Çocuk ve ergen yaş olgularında trikotillomani tedavisinde glutamaterjik disfonksiyon: topiramat ile açık uçlu bir çalışma
İpek Perçinel
Trikotillomani ve alışkanlığı tersine çevirme
Didem Öztop
Basmakalıp davranış bozukluğunda tedavi
Şahin Bodur
Bilişsel davranışçı tedavi beyni nasıl değiştirir?
Özlem Özcan
Çocuklarda plasebo kullanımı
Hasan Kandemir